☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole

/public/get_file.php?id=509470Wykaz kontroli przeprowadzonych w Miejskim

Ośrodku sportu i Rekreacji w Łodzi

przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne odnotowane w książkach kontroli MOSiR Łódź.

 

Lp. 

Nazwa instytucji kontrolującej

Termin kontroli

Zakres kontroli

Protokół pokontrolny

ROK 2016

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

25.02.2016

Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, sprzętu, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, postępowanie z bielizną na terenie Lodowiska „Retknia” przy ul. Popiełuszki 13b w Łodzi

Pobierz

2.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

14.04.2016

1.04 i 7.04

2016

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Lodowiska „Bombonierka” przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi

Pobierz

3.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

14.04.2016

31.03.2016

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Hali Sportowej Wielofunkcyjnej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi

Pobierz

4.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

18.04.2016

Stan sanitarno-porządkowo-techniczny obiektu i otoczenia Obiektu Sportowego przy ul. Małachowskiego 5/7/9 w Łodzi

Pobierz

5.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

26.04.2016

Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, gospodarka odpadami na terenie Obiektu Sportowego „Karpacka” przy ul. Karpackiej 61 w Łodzi

Pobierz

6.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

9.05.2016

1.04 i 7.04

2016

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Lodowiska „Bombonierka” przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi

Pobierz

7.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

27.06.2016

Stan sanitarno-porządkowy miejsca przeznaczonego do kąpieli, sposób jego oznakowania, zaplecze sanitarno-higieniczne, stan sanitarno-porządkowy i techniczny placu zabaw dla dzieci na terenie Obiektu Rekreacyjnego „Arturówek” przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi

Pobierz

8.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

27.06.2016

Stan sanitarno-porządkowy miejsca przeznaczonego do kąpieli, sposób jego oznakowania, zaplecze sanitarno-higieniczne, stan sanitarno-porządkowy i techniczny placu zabaw dla dzieci na terenie Obiektu Rekreacyjnego „Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi

 

Pobierz

9.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

30.06.2016

Stan sanitarno-porządkowy miejsca przeznaczonego do kąpieli, sposób jego oznakowania, zaplecze sanitarno-higieniczne, stan sanitarno-porządkowy i techniczny placu zabaw dla dzieci na terenie Obiektu Rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” przy ul. Patriotycznej 3 i Wirowej 7a w Łodzi

Pobierz

10.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

7.07.2016

Stan sanitarno-techniczny i porządkowy obiektu, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, postępowanie z odpadami na terenie Obiektu Rekreacyjnego „Młynek” przy ul. Śląskiej 168 w Łodzi

Pobierz

11.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

4.08.2016

Stan sanitarno-porządkowy miejsca przeznaczonego do kąpieli sposób jego oznakowania, zaplecze sanitarno-hignieniczne, stan sanitarno-porządkowy i techniczny placu zabaw dla dzieci na terenie Obiektu Rekreacyjnego „Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi oraz Obiektu Rekreacyjnego „Arturówek” przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi

Pobierz

12.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Łodzi

9.08.2016

Wydatkowanie środków publicznych w trybie zamówień publicznych.

Pobierz

ROK 2017

1.

Powiatowa stacja sanitarno-epidologiczna w Łodzi

24.01.2017

Stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń, zaplecze sanitarno-higieniczne na terenie obiektu "Wodny Raj" ul. Wiernej rzeki 2 w Łodzi

Pobierz

2.

Powiatowa stacja sanitarno-epidologiczna w Łodzi

22.03.2017

Stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń, zaplecze sanitarno-higieniczne, proces uzdatniania wody  na terenie obiektu "Wodny Raj" ul. Wiernej rzeki 2 w Łodzi

Pobierz

2.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

27.04.2017

Stan sanitarno-techniczny i porządkowy obiektu, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, gospodarka odpadami na terenie Obiektu Sportowego „Karpacka” przy ul. Karpackiej 61 w Łodzi

Pobierz

4.

Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 8.06,12.06, 18.06 2017 Sporządzanie planu urlopów, prawidłowość oraz terminowość przekazywania przez pracowników zwolnień lekarskich, wydawanie pracownikom posiłków regeneracyjnych. Pobierz

5.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

11.07.2017 System sanitarno porządkowy i techniczny pomieszczeń i urządzeń pływalni wraz z terenem rekreacyjnym, zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne, proces uzdatniania wody basenowej. Pobierz

6.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

3.08.2017

Stan sanitarno-porządkowy miejsca przeznaczonego do kąpieli sposób jego oznakowania, zaplecze sanitarno-hignieniczne, stan sanitarno-porządkowy i techniczny placu zabaw dla dzieci na terenie Obiektu Rekreacyjnego „Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodz, Obiektu Rekreacyjnego "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 i Wirowej 7a oraz Obiektu Rekreacyjnego „Arturówek” przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi

Pobierz

7.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 14.07.2017 Stan sanitarno-porządkowy i techniczny pomieszczeń i urządzeń pływalni sezonowej, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, proces uzdatniania wody basenowej Pobierz

8.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 11.09.2017 Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni "Wodny Raj" przy ul. Wiernej Rzeki 2 w Łodzi za okres od 03 czerwca 2016 r. do 02 czerwca 2017 r. Pobierz

9.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 12.09.2017

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni sezonowej "Promienistych" przy ul. Głowackiego 10/12 w Łodzi za okres od 24 czerwca do 10 września 2017 r.

Pobierz

10.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 11.10.2017 Stan sanitarno-porządkowy i techniczny obiektu oraz jego otoczenie, zabezpieczenie przeciwepidemiczne na terenie Lodowiska "Retkinia" przy ul. Popiełuszki 13b w Łodzi Pobierz

ROK 2018

1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 01.02.2018 stan sanitarno-porządkowo-techniczny hali głównej, sali gimnastycznej, szatni i natrysków, toalet na terenie Hali Sportowej Wielofunkcyjnej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi

Pobierz

2.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 22.01.2018 stan sanitarno-porządkowo-techniczny hali sportowej przy ul. Małachowskiego 7 Pobierz

3.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 16.02.2018 stan sanitarno-porządkowy terenu lodowiska przenośnego, zaplecze sanitarno-higieniczne, zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne na terenie OR "Stawy Jana". Pobierz

4.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 09.02.2018 Okresowe przeglądy budowlane na terenie Lodowiska "Retkinia" przy ul. Popiełuszki 13b w Łodzi Pobierz

5.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 23.03.2018 Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, sprzętu sportowego, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, gospodarka odpadami na terenie obiektu sportowego przy ul. Karpackiej 61 w Łodzi Pobierz
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 25.05.2018 Stan sanitarno-porządkowy terenów rekreacyjnych, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, sposób przygotowania terenów do sezonu kąpielowego na terenie obiektów rekreacyjnych "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 27 w Łodzi oraz "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 i Wirowej 7a w Łodzi Pobierz
7. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 13.06.2018 Stan sanitarno-porządkowy terenów rekreacyjnych, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, sposób przygotowania terenów do sezonu kąpielowego na terenie obiektu rekreacyjnego "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 27 w Łodzi  Pobierz
8. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 20.06.2018 Ocena jakości wody kąpieliska "Arturówek" Pobierz
9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 03.07.2018 Stan sanitarno-porządkowy i techniczny, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, kontrola jakości wody basenowej oraz procesu uzdatniania wody basenowej na pływalni przy ul. Głowackiego 10/12 Pobierz
10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 17.07.2018 zabezpieczenie przeciwepidemiczne, stan sanitarno-porządkowy i techniczny, kontrola jakości wody basenowej, proces uzdatniania wody basenowej na pływalni przy ul. Sobolowa 1 Pobierz
11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 06.07.2018 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi Pobierz
12. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 06.07.2018 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi Pobierz
13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 06.07.2018 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 w Łodzi Pobierz

14.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 02.08.2018 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi Pobierz

15.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 02.08.2018 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi Pobierz

16.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 02.08.2018 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 w Łodzi Pobierz

17.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 22.08.2018 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 w Łodzi

Pobierz

18.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 23.08.2018 Pobór próbki wody - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi Pobierz

19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 24.08.2018 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi Pobierz

20.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 24.08.2018 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi

Pobierz

21.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 07.09.2018 Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni "Wodny Raj" przy ul. Wiernej Rzeki 2 w Łodzi za okres 03.06.2017 - 02.06.2018 Pobierz
22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 11.09.2018 Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni odkrytej przy ul. Głowackiego 10/12 w Łodzi za okres 01.06 - 02.09.2018

Pobierz

23. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 11.09.2018 Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni odkrytej przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi za okres 23.06 - 02.09.2018

Pobierz

24.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi 13.09.2018 Wystąpienie pokontrolne kontroli umów cywilno-prawnych Pobierz

ROK 2019

1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

07.02.2019

Zabezpieczenie przeciwepidemiczne, stan sanitarno-porządkowy, zaplecze sanitarno-higieniczne na terenie lodowiska przenośnego przy pływalni "Wodny Raj" przy ul. Wiernej Rzeki 2 w Łodzi Pobierz

2.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

15.05.2019

Stan sanitarno-porządkowy, techniczny obiektu, zabezpieczenie  przeciwepidemiczne, rodzaje preparatów dezynfekujących na terenie obiektu sportowego przy ul. Krańcowej 19 w Łodzi Pobierz

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

14.06.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi

Pobierz

4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

14.06.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi

Pobierz

5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

14.06.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 w Łodzi

Pobierz

6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

05.07.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi

Pobierz

7.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

05.07.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi

Pobierz

8.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

05.07.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 w Łodzi

Pobierz

9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

26.07.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi

Pobierz

10.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

26.07.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi

Pobierz

11.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

26.07.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 w Łodzi

Pobierz

12.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

02.08.2019

Stan sanitarno-porządkowy i techniczny, zabezpieczenie  przeciwepidemiczne, proces uzdatniania wody, kontrola jakości wody basenowej na pływalni sezonowej przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi

Pobierz

13.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

05.08.2019

Stan sanitarno-porządkowy i techniczny, zabezpieczenie  przeciwepidemiczne, proces uzdatniania wody, kontrola jakości wody basenowej na pływalni sezonowej przy ul. Głowackiego 10/12 w Łodzi

Pobierz

14.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

14.08.2019

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi

Pobierz

15.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 14.08.2019 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi

Pobierz

16.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 14.08.2019 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 w Łodzi

Pobierz

17.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

03.09.2019

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni "Wodny Raj" w Łodzi, ul. Wiernej Rzeki 2 za okres od 03 czerwca 2018 r. do 02 czerwca 2019 r.

Pobierz

18.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

16.09.2019

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni sezonowej w Łodzi, ul. Głowackiego 10/12

Pobierz

19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

16.09.2019

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni sezonowej w Łodzi, ul. Sobolowa 1

Pobierz

ROK 2020

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

23.01.2020

Stan sanitarno-porządkowy terenu lodowiska przenośnego, zaplecza sanitarno-higienicznego, zabezpieczenia przeciwepidemicznego.

Pobierz

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

30.01.2020

Stan sanitarno-porządkowo-techniczny pomieszczeń obiektu, postępowanie z odpadami komunalnymi, zabezpieczenie przeciwepidemiczne.

Pobierz

3.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

03.02.2020

Zabezpieczenie przeciwepidemiczne, stan sanitarno-porządkowy, zaplecze sanitarno-higieniczne na terenie lodowiska przenośnego przy Pływalni "Wodny Raj" przy ul. Wiernej Rzeki 2 w Łodzi

Pobierz

4.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi

15.01.2020

Procedury pielęgnacji zieleni na terenie obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Pobierz

5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

04.06.2020

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi

Pobierz

6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

04.06.2020

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi

Pobierz

7.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

04.06.2020

Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 w Łodzi

Pobierz

 

8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  26.06.2020 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodz Pobierz
9.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 17.07.2020 Ocena jakości wody na kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Patriotycznej 3 w Łodzi Pobierz
10.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  17.07.2020 Ocena jakości wody w kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi Pobierz
11.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi  17.07.2020  Ocena jakości wody w kąpielisku - obiekt rekreacyjny "Atrurówek" przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi  Pobierz

 

 

 

Wytworzył:
Anna Nowogórska
(2020-07-07)
Udostępnił:
Mariusz Bujnicki
(2017-06-21 12:18:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Nowogórska
(2020-07-20 14:33:59)

 
 
liczba odwiedzin: 718722

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X