☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Procedury naboru

Zarządzenie Nr 51/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz trybu pracy Komisji ds. Naboru w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi.

Załącznik do Zarządzenia nr 51/2018

Załącznik nr 1 do Procedury

Załącznik nr 2 do Procedury

Załącznik nr 3 do Procedury

Załącznik nr 4 do Procedury - Oświadczenie

Załącznik nr 5 do Procedury - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 6 do Procedury

Załącznik nr 7 do Procedury

Załącznik nr 8 do Procedury

Załącznik nr 9 do Procedury

 

 Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji:

- administratorem danych osób jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, e-mail: sekretariat@mosir.lodz.pl,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, f RODO, Kodeksu Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z późn. zm,

- dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów praw,

- dane osobowe będą przechowywane:

- w przypadku kandydatów do pracy: 3 miesiące od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonionego kandydata przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę,

- dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Helman
(2013-12-13 16:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Kubiak
(2018-07-10 14:23:29)
 
 
liczba odwiedzin: 718690

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X